Safe​ Life​ For​ You​... คืนสู่ชุมชน "ศูนย์วิทยุการบินหาดใหญ่"

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2561 เวลา 08:59


โรงพยาบาลราษฎร์​ยินดี​ ร่วมกับ ศูนย์วิทยุการบินหาดใหญ่ จัดอบรม​ Safe​ Life​ For​ You​... คืนสู่ชุมชน วันที่ 17 มกราคม 2561 - การช่วยฟื้นคืนชีพ​ขั้นพื้นฐาน CPR - การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ​ AED.