"รางวัลชนะเลิศ Best Claim Experience" @ AIA Hospital Awards 2022 

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:22


18 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เข้าร่วมงานประกาศรางวัล โรงพยาบาลคู่สัญญายอดเยี่ยมประจำปี 2565 (AIA Hospital Awards 2022) จัดโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด ณ โรงแรมอีสตีน แกรนด์ สาธร กรุงเทพฯ

 

โดยมี…
พว.สุธีรา  พิชญานุกูล
ผู้ตรวจการโรงพยาบาล

นายเสรี   ตนายะพงศ์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

ผู้แทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
เข้ารับรางวัล

 “รางวัลชนะเลิศ Best Claim Experience ”

โรงพยาบาลที่ลูกค้าได้รับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยมประจำปี 2565
จาก  AIA Hospital Awards 2022 

โดยได้รับเกียรติจาก…

คุณสุวรรณ กลิ่นพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประกันสุขภาพเอไอเอ ประเทศไทย

คุณอลิสา สิมะโรจน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการเอไอเอประเทศไทย

ให้เกียรติมอบรางวัล


การประเมิน พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ข้อมูล 2 ส่วน คือ
1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการ
2. ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันภัย และตัวแทนเอไอเอที่ใช้บริการในโรงพยาบาล และมีการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์เป็นอย่างดีเยี่ยม 

ขอขอบคุณลูกค้าผู้เอาประกันภัยและตัวแทนเอไอเอทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้ดูแลสุขภาพของท่าน 


RAJYINDEE  HOAPITAL
สอบถามรายละเอียดได้ที่   โทร. 074-200200 


กิจกรรมอื่นๆ