กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร Basic Life Support & AED การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) @ บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:03


วันที่  19 พฤศจิกายน 2565  เวลา09:00-15:00 น. ณ  ห้องประชุมดุสิตา โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  จัดกิจกรรมอบรม  หลักสูตร  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) Basic Life Support & AED การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)  พร้อมเทคโนโลยี CPR BAND ในการตรวจวัดและประเมินการกดนวดหัวใจอย่างถูกวิธี ให้แก่บุคลากร บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด

ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก

โดย…
นายแพทย์เจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

 

กิจกรรมอบรม  หลักสูตร 

  • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)
  • Basic Life Support & AED การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)    พร้อมเทคโนโลยี CPR BAND ในการตรวจวัดและประเมินการกดนวดหัวใจอย่างถูกวิธี

ให้แก่บุคลากร บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด 

เพื่อเสริมทักษะและความมั่นใจ กรณีเผชิญเหตุฉุกเฉินหรือเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายที่ต้องการความช่วยเหลือ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ทีมพยาบาลจะมาถึงที่เกิดเหตุ

วิทยากร… 
พยาบาลวิชาชีพ 
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

บรรยายและสาธิต 
วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(First Aid) การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) พร้อมวิธีการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า AED

รู้วิธี CPR การช่วยชีวิตเบื้องต้น ลดการเสียชีวิตได้


 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีเปิดคอร์สการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) ซึ่งคุณสามารถเลือกและปรับแต่งรายละเอียดการสอนเอง ได้ตามความต้องการขององค์กร 
สอบถามรายละเอียด Rajyindee First Aid  

  • โทร.074-200211  
  • Line ID: @rajyindee  

“เราพร้อมให้คำแนะนำและยินดีตอบทุกข้อสงสัยของคุณ”
RAJYINDEE  HOSPITAL

 


กิจกรรมอื่นๆ