โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วม สนับสนุนด้านการพยาบาลให้กับกองประกวด มิสแกรนด์ สงขลา  ประจำปี 2023

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08:42


วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกิจกรรมสนับสนุนรถพยาบาล ตามขบวนตลอดเส้นทางของ Top 10 Miss Grand International 2022 


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 
โดย…
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

ร่วมงานแถลงข่าว " การประกวด มิสแกรนด์ สงขลา ประจำปี 2023 " 
สนับสนุนรถพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฐมพยาบาล 
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 
เวลา 13:00-22:00 น.

 
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจ แก่ผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ สงขลา ประจำปี 2023 ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

RAJYINDEE   HOSPITAL
 


กิจกรรมอื่นๆ