กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร Basic Life Support & AED การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) @ โรงเรียนสวัสดิ์บวร

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09:27


ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก วันที่  1 ธันวาคม 2565   โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จัดกิจกรรมอบรม  หลักสูตร  Basic Life Support  การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)  พร้อมเทคโนโลยี CPR BAND ในการตรวจวัดและประเมินการกดนวดหัวใจอย่างถูกวิธีให้แก่นักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์บวร​ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 

เพื่อเสริมทักษะและความมั่นใจ กรณีเผชิญเหตุฉุกเฉินหรือเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายที่ต้องการความช่วยเหลือ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ทีมพยาบาลจะมาถึงที่เกิดเหตุ

วิทยากร… 
พยาบาลวิชาชีพ  ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี


รู้วิธี CPR การช่วยชีวิตเบื้องต้น ลดการเสียชีวิตได้ 


สอบถามรายละเอียด หรือ ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR ) 
Rajyindee First Aid  
โทร.074-200211 
Line ID: @rajyindee  

" เราพร้อมให้คำแนะนำและยินดีตอบทุกข้อสงสัยของคุณ "
RAJYINDEE  HOSPITAL


กิจกรรมอื่นๆ