สนับสนุนรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ SUB RUN (run for egg) ครั้งที่ 1

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10:06


ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 05:00-09:00 น. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี สนับสนุนรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ ตามขบวนตลอดเส้นทาง SUB RUN (run for egg) ครั้งที่ 1 จัดโดย… สมาคมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กิจกรรมอื่นๆ