โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี   ร่วม " มอบน้ำดื่ม ​"  ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10:19


ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก วันที่ 21 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี   ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง " มอบน้ำดื่ม​ "    เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ขอเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและขอให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว
 


กิจกรรมอื่นๆ