โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ : Rajyindee Hospital

ไวรัสตับอักเสบ B,C สาเหตุของการเกิดมะเร็งตับ

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:13


มะเร็งตับ

สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด คือ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B,C (B พบได้บ่อยกว่า)

ส่วนมากมักได้รับเชื้อจากคุณแม่ตั้งแต่แรกคลอด หรืออาจติดจากสามี – ภรรยา หรือการมีเพศสัมพันธ์ ,

การสัมผัสเลือดหรือแผลเปิดของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B, C สามารถติดต่อได้ง่ายกว่า เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับเชื้อแล้วจะเป็นโรคนี้สูงกว่า

บางคนแทบไม่มีอาการเป็นแล้วหายเอง และมีภูมิต้านทานในตัวแต่บางคนเป็นแล้วเชื้อไม่หายไปกลายเป็นชนิดเรื้อรังหรือเป็นพาหะ

ติดต่อผู้อื่นได้กลายเป็น #โรคตับแข็ง และอาจพัฒนาเป็น #มะเร็งตับได้

 

 

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบB อาจเรียกได้ว่าเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งชนิดแรก เนื่องจากสามารถช่วยป้องกันมะเร็งตับ

อันเกิดต่อเนื่องจากภาวะไวรัสตับอักเสบB ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งตับถึง 80% วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบB

จะไปกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานขึ้นในร่างกาย

 สามารถฉีดป้องกันได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิด
ทั้งหมด 3 เข็ม  ระยะเวลาในการฉีดห่างกัน เข็มแรก , 1 , 6 เดือน
ก่อนฉีดวัคซีน แนะนำควรตรวจหาภูมิคุ้มกันก่อนฉีด
.
 ด้วยความปรารถนาดี 
แพทย์หญิง เปรมกมล อินไชยา
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป,เวชศาสตร์ครอบครัว