โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ : Rajyindee Hospital

การบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 6 สิงหาคม 2563 เวลา 11:50


           ในภาวะปกติ "ไต" มีหน้าที่ในการขับปริมาณน้ำและของเสียส่วนเกินที่เกิดจากการเผาผลาญสารต่างๆในร่างกาย แต่หน้าที่ของไตยังมีมากกว่านั้น นั่นคือการปรับสมดุลของเกลือแร่หลายชนิด ความเป็นกรดด่างของเลือด และการสร้างเม็ดเลือด เมื่อไตเสื่อมสภาพลงมีความบกพร่องทางหน้าที่ จึงเกิดความผิดปกติมากมาย

ได้แก่

- ภาวะน้ำเกิน/น้ำเกลือเกิน

- ของเสียหรือเกลือแร่สูงผิดปกติ

- ภาวะเลือดเป็นกรด และ ภาวะซีดหรือโลหิตจาง

ซึ่งภาวะเหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ดังนั้น เมื่อไตไม่สามารถควบคุมหน้าที่ต่างๆได้เพียงพอแล้ว ผู้ป่วยจึงต้องรับการบำบัดทดแทนไต

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมถือเป็นการบำบัดทดแทนไตชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 หรือภาวะไตวายฉับพลันที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ โดยการฟอกเลือดจะเริ่มจากการนำเลือดออกจากตัวผู้ป่วยผ่านเส้นเลือดเทียมหรือสายสวน ไปยังตัวกรองของเครื่องไตเทียมที่มีน้ำยาฟอกเลือดไหลผ่าน เพื่อปรับความสมดุลของสารประกอบในเลือดให้มีค่าที่ใกล้เคียงค่าปกติมากที่สุด พร้อมทั้งขจัดปริมาณของเสียและน้ำส่วนเกิน

 

เวลาให้บริการแผนกไตเทียม

วันจันทร์            เวลา  08.00 น. - 21.00 น.

วันอังคาร           เวลา  08.00 น. - 21.00 น.

วันพุธ               เวลา  08.00 น. - 21.00 น.

วันศุกร์              เวลา  08.00 น. - 21.00 น.

วันเสาร์             เวลา  08.00 น. - 21.00 น.

วันพฤหัสบดี       เวลา 08.00 น.  - 17.00 น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 074-200214