โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ : Rajyindee Hospital

กินวิตามินอย่างไร... ไม่ให้เป็นถภาระไต

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 23 มีนาคม 2564 เวลา 08:45


การกินวิตามินบางชนิดในขนาดที่สูงกว่าความต้องการของร่างกาย จะมีวิตามินส่วนเกินที่ร่างกายไม่ได้นำไปใช้ ซึ่ง "ไต" จะขับออกมาในปัสสาวะ จึงเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่า

"ถ้ากินวิตามินเป็นประจำ จะส่งผลให้ไตทำงานหนักไหม?"

แน่นอนว่าวิตามินเหล่านี้ ส่งผลต่อภาวะกรดด่างและการจับตัวกันของของเสียต่างๆในปัสสาวะ จึงไม่แปลกที่จะพบนิ่วในทางเดินปัสสาวะและไตมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีการทำงานของไตผิดปกติ

ข้อเสนอแนะในการกินวิตามินหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ "เสริม" เมื่อมีข้อบ่งชี้ เช่น มีภาวะขาดสารอาหารนั้นๆหรือไม่สามารถกินได้เพียงพอในชีวิตประจำวัน

ดังนั้น ให้กินแบบมีองค์ความรู้ อยู่ในคำแนะนำแพทย์ ตรวจสอบฉลากมี อย. ถูกต้องและกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ถุกหลักอนามัย 

 

บทความโดย 

นายแพทย์ สุรฤทธิ์ เนาว์รุ่งโรจน์

อายุรแพทย์โรคไต 

เวลาให้บริการแผนกไตเทียม

วันจันทร์            เวลา  08.00 น. - 21.00 น.

วันอังคาร           เวลา  08.00 น. - 21.00 น.

วันพุธ               เวลา  08.00 น. - 21.00 น.

วันศุกร์              เวลา  08.00 น. - 21.00 น.

วันเสาร์             เวลา  08.00 น. - 21.00 น.

วันพฤหัสบดี       เวลา 08.00 น.  - 17.00 น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 074-200214