โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ : Rajyindee Hospital

วัณโรค Tuberculosis(TB)

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 23 มีนาคม 2564 เวลา 09:08


 

ผศ.นพ.ณรงค์วิทย์  นาขวัญ
อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ตารางออกตรวจ
วันจันทร์        เวลา  17.00 - 19.00 น.
วันพฤหัสบดี    เวลา  17.00 - 19.00 น.
วันเสาร์          เวลา  16.00 - 19.00 น.
วันอาทิตย์(สัปดาห์ที่ 5)   เวลา 16.00 - 19.00 น.

 

สอบถามเพิ่มเติม 

โทร 074-200200 ต่อ 202