โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ : Rajyindee Hospital

โรคมะเร็งสตรี รู้ก่อน... ป้องกันได้

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 2 เมษายน 2564 เวลา 16:15


ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งให้รู้ก่อน..ช่วยเพิ่มโอกาสรอด

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่ทางการแพทย์นิยมใช้ เนื่องจากเป็นการตรวจเพื่อค้นหาโรคมะเร็งตั้งแต่ก่อนเป็นโรคจนถึงระยะเริ่มต้น แม้ว่าผู้ป่วยจะยังไม่มีอาการที่แสดงออกมา ส่งผลให้มีอัตราการอยู่รอดจากโรคมะเร็งภายหลังการรักษาเพิ่มขึ้น หรือสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งได้มากขึ้น

โดยการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแต่ละชนิดจะมีความถี่ในการตรวจที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Screening)  การตรวจหาเซลล์มะเร็งโดยการทำเอกซเรย์หรือที่เรียกว่าการตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) ผู้ป่วยที่มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ได้แก่ มีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อย ไม่มีบุตร เคยได้รับการฉายรังสีที่เต้านม ซึ่งแพทย์ได้แนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป เข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจคัดกรอง

  • การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Screening)   เป็นการตรวจภายในหรือที่เรียกว่า การตรวจแปปสเมียร์  (Pap Smear หรือ Pap Test) เพื่อตรวจดูความผิดปกติของเซลล์ที่ปากมดลูก โดยจะนำเซลล์เหล่านั้นมาตรวจเพื่อค้นหาเซลล์มะเร็งการเตรียมความพร้อมก่อนตรวจคัดกรอง

  • มะเร็งปากมดลูก

  • ตรวจหนึ่งสัปดาห์หลังหมดประจำเดือน
  • ก่อนได้รับการตรวจผู้ป่วยควรงดการมีเพศสัมพันธ์ เหน็บยาในช่องคลอด หรือสวนล้างช่องคลอด 24-48 ชั่วโมง

          มะเร็งเต้านม

  • สามารถรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มได้ตามปกติ
  • ไม่ควรทาโลชั่น แป้งฝุ่น รวมไปถึงสเปรย์ต่างๆ ที่บริเวณเต้านมและรักแร้ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดจุดบนภาพ ทำให้การวินิจฉัยคลาดเคลื่อนได้
  • หากเคยตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) มาก่อน ควรนำผลการตรวจเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

“การเป็นโรคมะเร็งขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคล อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมหรือคนในครอบครัว เพราะฉะนั้นตัวเราเองก็มีความเสี่ยงจะเป็นโรคมะเร็ง และคนที่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็งเลย ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เสี่ยงนะครับ ดังนั้นเราควรหมั่นดูแลสุขภาพร่างกาย ด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีครับ”

 

ด้วยความปรารถนาดี 

นายแพทย์วิจิตร ตั้งสินมั่นคง 

สูติ-นรีแพทย์

เวลาออกตรวจ

วันจันทร์        เวลา 09:00-16:00 น.

วันอังคาร       เวลา 09:00-12:00 น.

วันพุธ           เวลา 09:00-16:00 น.

วันพฤหัสบดี   เวลา 09:00-12:00 น.

วันศุกร์          เวลา 09:00-16:00 น.

 

 

แผนกสูตินรีเวชและมะเร็ง 

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-20:00 น.

โทร 074-200200 ต่อ 274