เมนูหลัก

รายการสั่งซื้อสินค้า

รายการ
รายละเอียด
จำหน่ายตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566
จำนวน
1 คน
ราคา
7,900 บาท


ข้อมูลผู้ใช้บริการ

ข้อมูลผู้รับบริการ (คนที่ 1)


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไม่สามารถงดตรวจรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
  • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมจะต้องมารับการตรวจภายในระยะเวลาตามที่โปรโมชั่นระบุไว้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้ ใช้ได้ที่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ เท่านั้น
  • ระบบส่วนนี้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการซื้อขายออนไลน์ในครั้งนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่