ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ ได้ที่นี่

โปรแกรมตรวจโรคแทรกซ้อนเบาหวาน
โปรแกรมตรวจโรคแทรกซ้อนเบาหวาน

โปรแกรมตรวจโรคแทรกซ้อนเบาหวาน
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 2,090 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี
โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี

โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 4,200 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Working (อายุ 30-40 ปี)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Working (อายุ 30-40 ปี)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Working (อายุ 30-40 ปี)
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 2,900 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 PLUS+  แถมแก้วเยติ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
PRO-19 PLUS+ แถมแก้วเยติ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 PLUS+  แถมแก้วเยติ
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 3,580 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 #EP3  แถมแก้วเยติ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
PRO-19 #EP3 แถมแก้วเยติ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 #EP3  แถมแก้วเยติ
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 2,680 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ LONG COVID
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
LONG COVID

โปรแกรมตรวจสุขภาพ LONG COVID
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 2,500 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive (อายุ 40-50 ปี)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Executive (อายุ 40-50 ปี)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive (อายุ 40-50 ปี)
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 4,400 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่
วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 480 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

วัคซีนโรคงูสวัด
วัคซีนโรคงูสวัด

วัคซีนโรคงูสวัด
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 5,700 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 2,100 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) 1 เข็ม
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) 1 เข็ม

วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) 1 เข็ม
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 6,950 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด