ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ ได้ที่นี่

สมาชิก Rajyindee Health Care Plus
สมาชิก Rajyindee Health Care Plus

สมาชิก Rajyindee Health Care Plus
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 4,000 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 2 เข็ม
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 2 เข็ม
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 4,700 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 1 เข็ม
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 1 เข็ม
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 2,600 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ อุ่นใจ P.3
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
หัวใจ อุ่นใจ P.3

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ อุ่นใจ P.3
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 9,200 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ อุ่นใจ P.2
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
หัวใจ อุ่นใจ P.2

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ อุ่นใจ P.2
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 6,900 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ อุ่นใจ P.1
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
หัวใจ อุ่นใจ P.1

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ อุ่นใจ P.1
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 4,900 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งในเพศชาย
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งในเพศชาย

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งในเพศชาย
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 2,900 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lady First
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Lady First

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lady First
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 7,900 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gentleman
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Gentleman

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gentleman
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 6,300 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Executive

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 4,400 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Working
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Working

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Working
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 2,900 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Beginning
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Beginning

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Beginning
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 990 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ผู้ชาย
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ก่อนแต่งงาน ผู้ชาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ผู้ชาย
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 2,400 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 3,900 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 2,800 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  450 บาท
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 450 บาท

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  450 บาท
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 450 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ( 2 เข็ม )
วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ( 2 เข็ม )

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ( 2 เข็ม )
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 6,200 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ( 1 เข็ม )
วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ( 1 เข็ม )

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ( 1 เข็ม )
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 3,200 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) 1 เข็ม
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) 1 เข็ม

วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) 1 เข็ม
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 7,200 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

วัคซีนโรคงูสวัด
วัคซีนโรคงูสวัด

วัคซีนโรคงูสวัด
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 5,500 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3 เข็ม
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3 เข็ม
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 2,100 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจโรคแทรกซ้อนเบาหวาน
โปรแกรมตรวจโรคแทรกซ้อนเบาหวาน

โปรแกรมตรวจโรคแทรกซ้อนเบาหวาน
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 2,600 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด

โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี
โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี

โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี
(Scan QR-Code เพื่อสั่งซื้อบนมือถือ)

ราคา 4,200 บาท

สั่งซื้อ  รายละเอียด