คลินิก CLINIC

แผนกรักษ์สุขภาพ Check up

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-16:00 น.

คนจำนวนไม่น้อย... มักมองข้ามการตรวจสุขภาพและไปพบแพทย์ก็ต่อเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งบางครั้งอาจสายเกินไป การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้รับรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของร่างกาย โดยการตรวจจุแตกต่างกันตามช่วงอายุการดำเนินชีวิตและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ

รายละเอียด

แผนกลูกรัก

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-20:00 น.

ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กแบบครบวงจร ลงทะเบียน ตรวจรักษา รับยา ชำระเงิน อยู่ในบริเวณเดียวกัน เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 -20.00 น. ท่านเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว บริการรักษาโดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา คลอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิด

รายละเอียด

แผนกอายุรกรรม

เปิดบริการทุกวัน เวลา 09:00-19:00 น.

เป็นแผนกที่ให้บริการทางด้านการตรวจรักษาโรคด้วยการใช้ยา โดยทีมอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอยดูแลให้บริการท่านทุกวัน เพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการนอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ โรค และอาการต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียด

หน่วยไตเทียม

เปิดบริการวันเสาร์,วันศุกร์,วันพฤหัสบดี,วันพุธ,วันอังคารและวันจันทร์ เวลา 08:00-21:00 น.

เปิดบริการวันอาทิตย์ เวลา 08:00-12:30 น.

หน่วยไตเทียมให้บริการการบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยการนำเลือดจากผู้ป่วย ไหลเวียนผ่านตัวกรองฟอกเลือดในเครื่องไตเทียม เพื่อปรับสมดุลของสารประกอบในเลือด ขจัดของเสียและปริมาณน้ำส่วนเกินในร่างกาย สอบถามเพิ่มเติม 074-200200 ต่อ 214,216

รายละเอียด

แผนกผ่าตัดผ่านกล้อง

เปิดบริการวันพฤหัสบดี,วันพุธและวันจันทร์ เวลา 09:00-17:00 น.

เปิดบริการวันศุกร์และวันอังคาร เวลา 09:00-15:30 น.

เปิดบริการวันเสาร์ เวลา 09:00-12:00 น.

หยุดวันอาทิตย์

เป็นการผ่าตัดที่มีความก้าวล้ำไปอีกขั้นโดยการเจาะผ่านเนื้อเยื่อของร่างกายเปิดปากแผลเพียงเล็กน้อย ซึ่งการผ่าตัดผ่านกล้องนั้นจะใช้เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้การผ่าตัดเข้าถึงตรงจุดเล็กไม่รบกวนเนื้อเยื่อหรืออวัยวะรอบข้างซึ่งเป็นที่มาของแผล ยังผลให้เจ็บปวดน้อย ผู้รับการผ่าตัดสามารถฟื้นตัวได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องพักรักษาตัวนาน

รายละเอียด

แผนกเบาหวานและไทรอยด์

เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น.

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

บริการตรวจรักษาโรคเบาหวาน โรคไทรอยด์และโรคอื่นๆทางต่อมไร้ท่อ โดยอายุรแพทย์ด้านเบาหวานและไทรอยด์และยังมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำโดยพยาบาลด้านเบาหวาน (Diabete Educator) เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน ได้แก่การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย ตรวจสุขภาพเท้าเพื่อประเมินภาวะเท้าชา ดูแลแผลเท้าเบาหวาน ตรวจวัดการตีบตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียด

แผนกสูตินรีเวช

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-19:00 น.

บริการวินิจฉัยตรวจรักษา ผ่าตัด ให้เคมีบำบัด ตามแผนการรักษาของแพทย์ โดยประเมินสภาพอาการ ความพร้อมผู้ป่วยทั้งด้านกายภาพ และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้เคมีบำบัด อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยได้มาตรฐานวิชาชีพ ประทับใจภายใต้การบริการด้วยใจ เอื้ออาทรดุจญาติมิตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 074-200-274

รายละเอียด

แผนกระบบประสาทและสมอง NEURO

เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น.

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา รวมถึงการตรวจเพื่อการป้องกันแก่ผู้ป่วยทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด

แผนกรักษ์หัวใจ

เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-19:00 น.

เปิดบริการวันเสาร์ เวลา 09:00-16:00 น.

เปิดบริการวันอาทิตย์ เวลา 08:00-17:00 น.

บริการให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ทีมงานพยาบาล และเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถให้การวินิจฉัยอาการเจ็บแน่นหน้าอก ที่มีสาเหตุจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหัวใจสั่น และหัวใจล้มเหลว

รายละเอียด

แผนกสุขภาพเท้าและกายอุปกรณ์

เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09:00-11:00 น.

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนกสุขภาพเท้าและกายอุปกรณ์ รพ.ราษฎร์ยินดี มีเป้าหมายในการดูแลคนไข้ที่มีปัญหาสุขภาพเท้า และ โครงสร้างร่างกายโดยเฉพาะ โดยใช้อุปกรณ์ในการรักษา และ ให้คำปรึกษาในการดูแลตนเองที่ถูกต้อง ปัญหาความเจ็บปวดเท้า ปัญหาเจ็บเข่า ปัญหาปวดเอว สะโพก หรือ หลัง และ อื่นๆ สามารถเข้ารับการปรึกษาได้ที่คลินิก โทรสอบถาม 074-200-238

รายละเอียด

คลินิกระบบทางเดินหายใจ ARI Clinic

ARI Clinic ( Acute Respiratory Infection Clinic ) คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ แบบ one stop service #เพราะความปลอดภัยคือสิ่งที่เราใส่ใจสูงสุด

รายละเอียด

แผนกกระดูกสันหลัง

หมายเหตุ : ต้องการปรึกษาแพทย์กรุณานัดหมายล่วงหน้า

แผนกเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เราให้การรักษาครอบคลุมด้วยทีมแพทย์ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพทางด้านกระดูกสันหลังตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุรวมถึงการวินิจฉัยปัญหาทางด้านกระดูกสันหลัง

รายละเอียด