แผนกสุขภาพเท้าและกายอุปกรณ์

เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09:00-11:00 น.

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์แผนกสุขภาพเท้าและกายอุปกรณ์

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่ แผนกสุขภาพเท้าและกายอุปกรณ์ ได้รับการรับรองโดย

" องค์กรทางด้านเท้าแห่งประเทศอินเดีย "( Indian Pedorthic Association ) เป็นที่แรกในประเทศไทย