1 Col Portfolio - Start Bootstrap Template

ศูนย์ไตเทียม

เปิดบริการวันจันทร์,วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ เวลา 08:00-20:00 น.

เปิดบริการวันอังคาร,วันพุธและวันศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น.ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมปริมาณเลือดที่จะฟอกและปริมาณเลือดของเสียที่จะขจัดออก และจะถูกส่งผ่านตัวกรองเลือดเพื่อกรองของเสียออก โดยผ่านไปอยู่ระหว่างท่อเยื่อบางๆ เยื่อนี้มีรูเล็กๆ สารที่มีขนาดเล็กจึงผ่านเข้าออกได้ ภายในท่อเยื่อนี้จะมีน้ำยาไหลผ่านตลอดเวลา น้ำยามีส่วนประกอบต่างๆ คล้ายคลึงกับส่วนประกอบของเลือดคนปกติ ระหว่างที่เครื่องไตเทียมทำงานนั้น ของเสียที่คั่งอยู่ในเลือดก็จะซึมผ่านรูเล็กๆ ออกมาในน้ำยา ด้วยวิธีการนี้ของเสียในเลือดจะลดลงสู่ระดับปกติ การฟอกเลือดเป็นวิธีการขจัดน้ำของเสียส่วนเกินที่ไตไม่สามารถกำจัดออกได้เมื่อเกิดไตวาย โดยเลือดจะถูกปั๊มออกจากร่างกายคนไข้ผ่านสายยางขนาดเล็กเข้าสู่เครื่องไตเทียม โดยจะใช้เวลาในการฟอกแต่ละครั้งประมาณ 4-5 ชั่วโมง และต้องทำการฟอกเลือดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เลือดที่ฟอกแล้วจะถูกปั๊มกลับคืนสู่คนไข้อีกครั้ง โดยผ่านทางท่อนำเลือดที่แพทย์จะต้องมีการผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดไว้ก่อนที่แขน