พญ.ปาริฉัตร เหรียญสง่าวงศ์

อายุรแพทย์

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 08:00-17:00 น.

วันอังคาร เวลา 08:00-17:00 น.

วันพุธ เวลา 08:00-20:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 08:00-17:00 น.

วันศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 08:00-12:00 น.