พญ.สุดถวิล ไกรนรา

สูติ-นรีเเพทย์เชี่ยวชาญด้านมารดาและทารกในครรภ์

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 13:00-16:00 น.

วันเสาร์ เวลา 09:00-12:00 น.


ประวัติ

ออกตรวจ วันเสาร์ที่2 และ 4 ของเดือน