นพ.ผดุงเกียรติ ทิพย์มณี

ศัลยแพทย์

เวลาตรวจ

วันเสาร์ เวลา 17:00-19:00 น.