นพ.บุญชัย พิริยกิจกำจร

โสต ศอ นาสิกแพทย์

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 17:00-19:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 17:00-19:00 น.