พญ.ธัญลักษณ์ อมรพจน์นิมมาน

สาขา อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

เวลาตรวจ

วันอังคาร เวลา 17:00-19:00 น.