นพ.ธารา ตันธนาธิป

สาขา ศัลยแพทย์ระบบประสาท

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 09:00-12:00 น.