นพ.ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง

สาขา ศัลยแพทย์ระบบประสาท

เวลาตรวจ

วันเสาร์ เวลา 09:00-12:00 น.