นพ.ณรงค์วิทย์ นาขวัญ

สาขา อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 16:00-19:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 17:00-19:00 น.

วันจันทร์ เวลา 17:00-19:00 น.