นพ.วชิรกร อ่อนสง

ศัลยแพทย์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 09:00-12:00 น.

วันศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 09:00-20:00 น.

วันพุธ เวลา 08:00-16:00 น.

วันอังคาร เวลา 09:00-17:00 น.

วันจันทร์ เวลา 08:00-16:00 น.