ผศ.นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ

สูติ-นรีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และผ่าตัดผ่านกล้อง

เวลาตรวจ

วันพฤหัสบดี เวลา 17:00-19:00 น.


ประวัติ

.