ผศ.นพ.ศุภวัฒน์ เลาหวิริยะกมล

ศัลยแพทย์ทั่วไปเชี่ยวชาญด้านผ่าตัดผ่านกล้อง

เวลาตรวจ

วันเสาร์ เวลา 13:00-16:00 น.

วันจันทร์ เวลา 17:00-19:00 น.


ประวัติ

 

.