นพ.วิศรุต จิรพงศกร

ศัลยแพทย์

เวลาตรวจ

วันพุธ เวลา 17:00-19:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 17:00-19:00 น.


ประวัติ

.