พญ.ขวัญเสด็จ วังศิริไพศาล

อายุรแพทย์ด้านผิวหนัง

เวลาตรวจ

วันเสาร์ เวลา 09:00-14:00 น.

วันศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 13:00-17:00 น.

วันพุธ เวลา 09:00-17:00 น.

วันอังคาร เวลา 09:00-17:00 น.

วันจันทร์ เวลา 09:00-17:00 น.