พญ.พรปรีณัน ชัยวิริยะวงศ์

กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

เวลาตรวจ

วันเสาร์ เวลา 13:00-16:00 น.


ประวัติ

.