พญ.กนกวรรณ ชูบุญ

จักษุแพทย์

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 09:00-17:00 น.

วันอังคาร เวลา 09:00-17:00 น.

วันพุธ เวลา 09:00-17:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 09:00-17:00 น.

วันศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.

วันเสาร์ เวลา 09:00-12:00 น.