พญ.พรทิพย์ จงวิไลเกษม

กุมารแพทย์โรคไต

เวลาตรวจ

วันพุธ เวลา 17:00-20:00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 16:00-20:00 น.


ประวัติ

แพทย์ออกตรวจ วันอาทิตย์(สัปดาห์คู่)