รศ.นพ.ศักดา ภัทรภิญโญกุล

กุมารศัลยแพทย์

เวลาตรวจ

วันเสาร์ เวลา 13:00-16:00 น.


ประวัติ