พญ.รุจิรา บุญฑริกพรพันธุ์

กุมารแพทย์โรคหัวใจ

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 16:00-20:00 น.


ประวัติ

วันอาทิตย์ (สัปดาห์คี่)