นพ.ธนพล นิลโมจน์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ,หลอดเลือดและหัตถการการปฎิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 17:00-19:00 น.

วันเสาร์ เวลา 09:00-12:00 น.


ประวัติ