นพ.โชคชัย แซ่ลิ่ม

อายุรแพทย์โรคหัวใจ,หลอดเลือดและหัตถการการปฎิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

เวลาตรวจ

วันพุธ เวลา 17:00-19:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 17:00-19:00 น.

วันเสาร์ เวลา 13:00-16:00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 09:00-16:00 น.