นพ.ธนวัต ภัทรพันธกุล

อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับเชี่ยวชาญด้านการส่องกล้องชั้นสูง

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 17:00-19:00 น.

วันเสาร์ เวลา 09:00-16:00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 09:00-12:00 น.


ประวัติ