ผศ.นพ.อภิชาติ แก้วเดช

อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

เวลาตรวจ

วันอังคาร เวลา 17:00-19:00 น.


ประวัติ