พญ.กีรติ อัครปฏิมา

อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

เวลาตรวจ

วันพฤหัสบดี เวลา 17:00-19:00 น.