ผศ.นพ.อรุณชัย แซ่ฉั่ง

อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 09:00-12:00 น.