นพ.ธนพล เยาว์มณีรัตน์

อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

เวลาตรวจ

วันพุธ เวลา 17:00-19:00 น.

วันศุกร์ เวลา 17:00-19:00 น.