พญ.กมลรัตน์ ชัยวิริยะวงศ์

อายุรแพทย์โรคไต

เวลาตรวจ

วันพุธ เวลา 17:00-19:00 น.


ประวัติ