พญ.ชุติมา จิระนคร

อายุรแพทย์เวชบำบัดวิกฤต

เวลาตรวจ

วันเสาร์ เวลา 16:00-19:00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 09:00-12:00 น.