นพ.ณัฐพงศ์ เพชรอักษร

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 08:00-16:00 น.

วันศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 09:00-17:00 น.

วันพุธ เวลา 08:00-16:00 น.

วันอังคาร เวลา 09:00-17:00 น.

วันจันทร์ เวลา 08:00-16:00 น.


ประวัติ

.