นพ.กิตติ เรืองปาน

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 09:00-17:00 น.

วันอังคาร เวลา 08:00-16:00 น.

วันพุธ เวลา 09:00-17:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 08:00-16:00 น.

วันศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 13:00-17:00 น.


ประวัติ

.