นพ.พิชัย จิรรัตนโสภา

จักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านจอตาและน้ำวุ้นตา

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 17:00-19:00 น.