นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร

เวชปฎิบัติทั่วไป

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 08:00-12:00 น.

วันเสาร์ เวลา 08:00-12:00 น.