นพ.วรยศ พิทักษ์มหามงคล

จักษุแพทย์

เวลาตรวจ

วันพฤหัสบดี เวลา 17:00-19:00 น.