พญ.ปักใจ ตันตรัตนพงษ์

ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกกระดูกและเนื้อเหยื่อเกี่ยวพัน

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 13:00-16:00 น.